Αναμμένο τζάκι με ξύλα

Μεγάλη φλόγα από αναμμένο τζάκι