προσφορά για τον καθαρισμό της καμινάδας

προσφορά για τον καθαρισμό της καμινάδας , μόνο με 35 ευρώ